Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Тираж, штук
відсутній нейзильбер 0 35 30000

 

Серія: Сувенірна продукція
Пам`ятна медаль випущена на відзначення 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр. та створення першого центрального банку України. Одним із перших законодавчих актів Центральної Ради Української Народної Республіки був закон про заснування Українського державного банку, який відіграв важливу роль у визвольних змаганнях українців тих років, а також у набутті ними власного досвіду банківництва.
Роздрібна ціна, грн: 30
На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено алегоричні жіночі фігури, які символізують торгівлю, багатство, добробут, могутність та щедрість і тримають розгорнутий сувій із зображенням емблеми Національного банку України. Унизу – рік карбування медалі – 2017.
На реверсі медалі зображено історичну двоповерхову будівлю банку над якою в картуші з рослинного орнаменту – тризуб, під будівлею – напис 100/ РОКІВ. По колу розміщено написи: ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БАНКУ (угорі півколом), УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (унизу півколом).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Чайковський Роман, Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій