Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Тираж, штук
відсутній нейзильбер 0 35 20000

 

Серія: Сувенірна продукція
Медаль присвячена 100-річчю створення Центральною Радою у грудні 1917 року найвищої судової установи в Україні – Генерального Суду УНР, правонаступником якого є Верховний Суд України. Генеральний Суд складався з трьох департаментів: цивільного, карного й адміністративного та виконував усі функції в судових справах, справах нагляду над судовими установами й особами судового відомства.
Роздрібна ціна, грн: 30
На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким у обрамленні орнаменту – терези – найдавніша емблема міри та справедливості, символ правосуддя; по обидва боки від композиції зазначено роки – 1917 та 2017; у центрі на дзеркальному тлі – Кловський палац (ХVIII ст.), у якому знаходиться Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції України, та написи: УКРАЇНА (над будівлею), ВЕРХОВНИЙ СУД (унизу); угорі праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі медалі зображено пам`ятку архітектури середини ХІХ ст. – Присутствені місця (загальна назва державних адміністративних органів для центрального, губернського або повітового управління), де розміщувався Генеральний Суд. Ліворуч від зображення вищезазначеної будівлі, в картуші з рослинного орнаменту – тризуб; під будівлею – напис 100/ РОКІВ. По колу розміщено написи: УТВОРЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СУДУ (угорі), УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (унизу).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир