zvitnist

 

Тендери

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» оголошує тендер на пошук  аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності на предмет підтвердження достовірності,
повноти та відповідності законодавству України та Міжнародним стандартам річної фінансової звітності Банку за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року.

Для участі у тендері аудиторські компанії мають подати наступні документи:

1. Документи, що підтверджують право компанії здійснювати аудит банків;

2. Належним чином заповненні Додатки №1-5 до «Положення про тендерний комітет ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», що є складовою частиною тендерної документації Банку.

3. Комерційну пропозицію сформовану в національній валюті України.