zvitnist

 

Тендери

Інформаційне повідомлення про конкурс на аудиторські послуги

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі на аудиторські послуги для Банку (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ Перший Інвестиційний Банк (далі — Банк)

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» доступна на веб-сайті Банку.

 1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
  • Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії), складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ від 28.12.2017 №848-рш Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  • Термін випуску звітності до 10 березня року, наступного за звітним;
 2. Основними критеріями, які визначені Банком для відбору аудиторської фірми є:

2.1. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та в галузі.

2.2. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

 • Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.
 • Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
 • Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.
 • Вартість аудиторських послуг.
 • Якість інформації, яка надається.
 1. Інформація та документи для участі у Конкурсі:
  • Інформація про команду аудиторів, яка використовується в роботі:
 • загальна кількість співробітників,
 • докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України

підтверджуючих документів, сертифікатів)

 • Цінові пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2019 рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту.

Цінові пропозиція щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2020-2021 роки

Цінові пропозиції щодо проведення аудиту СУІБ

Цінові пропозиції щодо огляду проміжної фінансової звітності

 • Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база
 • Інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво,
 • Перелік основних клієнтів в фінансовому секторі України, зокрема з банками за останні 3 роки,
 • Перелік інших послуг, які надаються

3.4. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3 6 . Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Заповнені форми Банку: Додаток 2 та Додаток 3, підтвердні документи до них.

3.8. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна

 1. Графік проведення Конкурсу
 • Терміни подачі конкурсних пропозицій електронною поштою до 12.08.2019 включно на електронну адресу: LinnikIM@pinbank.ua.
 • Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою радою Банку засобами електронної пошти.
 • Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після погодження Національним банком України на офіційному сайті Банку

 

Контактна особа: начальник Служби внутрішнього аудиту Ліннік Ірина (044)428-61-20

 

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Додаток 2

Додаток 3