kompleksne-obslugovuvannia-120x120

Рахунок умовного зберігання (ескроу)

PINbank забезпечує безумовне виконання договірних відносин між корпоративними клієнтами; в якості третьої сторони, гарантує збереження коштів і їх рух на ескроу рахунку тільки при наявності для цього визначених договором підстав!

РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ – НОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ!

Що таке «рахунок ескроу»?

Ескроу – це рахунок, за яким банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання, відкритий клієнту (власнику рахунку), грошові кошти, отримані від власника рахунку, і перераховувати такі кошти особі(-ам), зазначеній(-им) власником рахунку (бенефіціару або бенефіціарам).

Як рахунок ескроу застосовується в Україні?

Рахунок ескроу використовується для обслуговування процедури примусового викупу акцій (squeeze-out).

Що таке «процедура примусового викупу акцій (squeeze-out)»?

Процедура, яка дає можливість власникові 95% акцій акціонерного товариства викупити акції в інших акціонерів.

ПЕРЕВАГИ

 • Кошти залишаються в безпеці до моменту виконання зобов’язань за договором між Клієнтом та Бенефіціаром;
 • Сторони застраховані від ризиків невиконання зобов’язань за Договором між Клієнтом та Бенефіціаром;
 • На грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, ні за зобов’язаннями Банку, ні за зобов’язаннями однієї зі сторін договору, не допускається звернення стягнення або накладання арешту.

Тарифи

Назва Тарифу

Розмір Тарифу

Примітки

Відкриття, обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) 0,70% від суми зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) Мін. 10 000 грн.
Спаучється в день перерахування коштів
Закриття рахунку за ініціативою клієнта Не тарифікується  –
Відкриття поточного рахунку Бенефіціара (фізичної особи) з метою зарахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Не тарифікується  –
Зарахування на поточний рахунок Бенефіціара коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Не тарифікується  –
Перерахування коштів з поточного рахунку Бенефіціара (фізичної особи) у розмірі виплаченої суми з рахунку умовного зберігання (ескроу) Не тарифікується  –
Закриття поточного рахунку Бенефіціара (фізичної особи) відкритого з метою зарахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Не тарифікується  –
Перерахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) на рахунок Бенефіціара Не тарифікується  –
Видача готівкових коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Бенефіціару 1,0% від суми Сплачується Клієнтом (власником рахунку ескроу) щомісячно*
Внесення змін по договору рахунку умовного зберігання (ескроу):
внесення інших змін до договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 200,00 грн. за кожну додаткову угоду
збільшення депонованої суми по договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 0,7% від суми внесених змін Мін. 100 грн.

*- Комісія сплачується Клієнтом на підставі Рахунку-Фактури:

 • протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення звітного періоду Банк готує Рахунок-фактуру, який передається під розпис уповноваженому представнику Клієнта або надсилається рекомендованим листом;
 • протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання Рахунку-фактури Клієнт забов’язаний сплатити Банку Комісію або, у випадку виявлення розбіжностей в сумі розрахунку, письмово повідомити про це Банк;
 • протягом 5 (п’яти) банківських днів від дня отримання письмового повідомлення від Клієнта про виявлені розбіжності в сумі розрахунку, здійснює внутрішню перевірку та у разі виявлення неточностей надає/надсилає новий Рахунок-фактуру;
 • Клієнт сплачує Комісію зазначену у Рахунку-фактурі, на рахунок, відкритий в АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання Рахунку-фактури, але не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітнім періодом.

Виплата з рахунків ескроу

Виплати з рахунків ескроу проводяться згідно з процедурою примусового викупу акцій.

Як отримати виплату

Клієнт звертається до відділення Банку, де проходить процедуру ідентифікації та верифікації згідно з вимогами чинного законодавства України.
Фізична особа підписує заяву на виплату грошових коштів з рахунку ескроу та надає:

 • паспорт та ІНН – обов’язково;
 • документи, що підтверджують зміну в персональних даних, – за потреби.

Юридична особа надає:

 • заяву на виплату грошових коштів з рахунку ескроу
 • паспорт та ІНН особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи;
 • документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи;
 • витяг з ЄДРПОУ (для юридичних осіб, які не ідентифіковані в банку).

Перелік документів для відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)
Перелік документів для отримання коштів бенефіціарами

ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ!

Виплата грошових коштів відбувається за умови повного збігу персональних даних Клієнта з його даними в списку для виплат, отриманому від Акціонерного товариства. Для отримання виплати персональні дані Клієнта та інформація, зазначена в списку для виплат, мають збігатися.
Список для виплат може містити неактуальні персональні дані, якщо раніше Клієнт, коли він був акціонером, не звертався до Депозитарної установи, де йому був відкритий рахунок у цінних паперах.
Для визначення повного переліку документів, необхідних для отримання виплат в Банку з рахунку умовного зберігання (ескроу), Клієнт повинен знати інформацію про свої персональні дані за своїм рахунком у цінних паперах. Для уточнення цієї інформації з реєстру акціонерів Клієнт має право звернутися до контактної особи акціонерного товариства.

Оголошено публічну безвідкличну вимогу
Назва акціонерного товариства Оголошено публічну безвідкличну вимогу Дата початку виплат Контактні данні з питань персональних даних Бенефіціарів, заявлених Акціонерним товариством в опису до виплат
ПрАТ «Рівнеобленерго»

(код ЄДРПОУ 05424874)

25.10.2021  

Шметан Юлія Олександрівна.

телефон/факс: (044) 495-23-74

електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

Акціонерне Товариство “Херсонобленерго”

(код за ЄДРПОУ 05396638)

09.02.2021 Шметан Юлія Олександрівна.

телефон/факс: (044) 495-23-74

електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

Акціонерне Товариство “Чернівціобленерго”

(код за ЄДРПОУ 00130760)

09.02.2021 Шметан Юлія Олександрівна.

телефон/факс: (044) 495-23-74

електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

Приватне Акціонерне Товариство «Кіровоградобленерго»

(код за ЄДРПОУ 23226362)

09.02.2021 Шметан Юлія Олександрівна.

телефон/факс: (044) 495-23-74

електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»

(код за ЄДРПОУ 21660999)

17.02.2021 Мельник Ірина Володимирівна.

телефон/факс: +38 068 827-57-87

електронна пошта: segcompany@protonmail.com

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»

(код за ЄДРПОУ 13828634)

17.02.2021 Мельник Ірина Володимирівна.

телефон/факс: +38 068 827-57-87

електронна пошта: segcompany@protonmail.com

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.

 

АТ «Житомиробленерго»

(код за ЄДРПОУ 22048622)

12.03.2021 Шметан Юлія Олександрівна.

телефон/факс: (044) 495-23-74

електронна пошта: borisyuk@vsgm.com.ua

адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.