Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Тираж, штук
відсутній нейзильбер 0 35 20000

 

Серія: Сувенірна продукція
Медаль присвячена 100-річчю подій Української революції 1917 – 1921 рр. та створенню першого зовнішньополітичного відомства України – Генерального секретарства міжнародних справ. Генеральне секретарство міжнародних справ було сформоване в грудні 1917 року у складі Генерального секретаріату Української Народної Республіки. Його обов`язками було визначено: здійснення міжнародних зносин держави та охорона інтересів українських громадян поза межами УНР.
Роздрібна ціна, грн: 30
На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого рік – 2017; у центрі на дзеркальному тлі – будівля, в якій нині розміщується Міністерство закордонних справ України – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики держави, і написи: 100/РОКІВ (під будівлею), МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (півколом угорі), MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE (півколом унизу); праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України
На реверсі медалі праворуч зображено будівлю по вул. Терещенківській, в якій 100 років тому розміщувалось Генеральне секретарство міжнародних справ, ліворуч над будівлею в картуші з рослинного орнаменту – тризуб; під будівлею – напис 100/РОКІВ/YEARS. По колу розміщено написи: УКРАЇНСЬКІЙ ДИПЛОМАТИЧНІЙ СЛУЖБІ (угорі), UKRAINIAN DIPLOMATIC SERVICE (унизу).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир