Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Тираж, штук
відсутній нейзильбер 0 31 20000

 

Серія: Сувенірна продукція
Пам`ятна медаль, присвячена одному з найстаріших технічних університетів зі славною історією – `Національному університету `Львівська політехніка`, який є потужним осередком науки й освіти, генератором ідей та винаходів.
Роздрібна ціна, грн: 26
На аверсі медалі розміщено: угорі малий Державний Герб України, по обидва боки від якого написи: УКРАЇНА UKRAINE; зображено розміщені на будівлі університету алегоричні скульптури, що символізують науки і мистецтва, під якими написи: LVIVSKA POLYTECHNIKA/ NATIONAL UNIVERSITY/1816. Ліворуч розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі медалі зображено головну будівлю університету, яка збудована в останній третині ХІХ ст. за проектом архітектора Юліана Захаревича. На будівлі розміщено напис LITTERIS ET ARTIBUS (Науками й мистецтвами). Угорі розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом)/1816/ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.
Художник: Демяненко Анатолій
Скульптор: Демяненко Анатолій