Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 спеціальний анциркулейтед гладкий із заглибленим написом 3000
Серія: Інші монети
Присвячена Міжнародному року лісів, яким ООН оголосила 2011 рік. Ліси – тип природних комплексів із відповідною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами, що взаємопов`язані у своєму розвитку. Це одна зі складових національного природного багатства країни та вагома складова гармонійного життя людини.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі – дві пташки, що сидять серед гілок на стилізованому гнізді, у центрі якого – Земля. Ця композиція символізує життя людства: як для пташки гніздо, так для людей Земля є домом. Унизу – рік карбування монети 2011 та напис півколом П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети зображено руки-гілки, що тягнуться до сонця, по колу розміщено написи: МІЖНАРОДНИЙ РІК ЛІСІВ (угорі), ЗБЕРЕЖЕМО ЗАРАДИ ЖИТТЯ (унизу).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Іваненко Святослав