Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф гладкий із заглибленим написом 5000
Серія: Видатні особистості України
Присвячена Івану Петровичу Котляревському (1769 — 1838) — визначному українському письменникові, громадському діячеві, першому класикові нової української літератури, автору славетних творів — поеми `Енеїда`, п`єси `Наталка Полтавка` та водевілю `Москаль-чарівник`.
На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, півколом написи — НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу) та стилізовану композицію — Еней, човен, фрагмент троянської колони і шолом, під якою — рік карбування монети 2009.
На реверсі монети зображено портрет Івана Котляревського, праворуч і ліворуч від якого — рядки з вірша Т.Шевченка `На вічну пам`ять Котляревському`: …Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!.., півколом розміщені написи: угорі — ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, унизу — роки життя 1769 — 1838.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав