Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф гладкий із заглибленим написом 5000
Серія: Видатні особистості України
Присвячена Івану Петровичу Котляревському (1769 – 1838) – визначному українському письменникові, громадському діячеві, першому класикові нової української літератури, автору славетних творів – поеми `Енеїда`, п`єси `Наталка Полтавка` та водевілю `Москаль-чарівник`.
На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, півколом написи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу) та стилізовану композицію – Еней, човен, фрагмент троянської колони і шолом, під якою – рік карбування монети 2009.
На реверсі монети зображено портрет Івана Котляревського, праворуч і ліворуч від якого – рядки з вірша Т.Шевченка `На вічну пам`ять Котляревському`: …Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!.., півколом розміщені написи: угорі – ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, унизу – роки життя 1769 – 1838.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав