Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф гладкий із заглибленим написом 5000
Серія: Видатні особистості України
Присвячена вченому, хірургові, педагогу та громадському діячеві. Новаторські та наукові праці Миколи Івановича Пирогова (1810 – 1881) є фундаментом для топографічної анатомії та оперативної хірургії, а його внесок у розвиток медицини позначений талановитим поєднанням науки й практики. Усе життя великого вченого – це подвижницьке служіння людям.
На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у намистовому колі зображено церкву-некрополь, споруджену над усипальницею вченого, під якою – рік карбування монети 2010, унизу півколом напис – П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети зображено портрет Миколи Пирогова з хірургічними інструментами в руках, ліворуч роки життя – 1810/1881, унизу півколом напис – МИКОЛА ПИРОГОВ.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир, Дем`яненко Анатолій