НоміналМеталМаса дорогоцінного металу в чистоті, гДіаметр, ммКатегорія якості карбуванняГуртТираж, штук
5срібло (Ag 925)15.5533пруфгладкий із заглибленим написом5000
Серія: Видатні особистості України
Присвячена Івану Федорову – видатному діячеві східнослов`янської культури, відомому друкареві, а також інженерові-винахіднику, граверу, ливарнику, який видав в Україні перші друковані книги – `Апостол` (1574), підручник східних слов`ян `Буквар` (1574), Острозьку Біблію (1581).
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі на тлі пера зображено матрицю, з якої була надрукована сторінка з книги `Апостол`, унизу – номінал 5 гривень і рік карбування монети 2010.
На реверсі монети зображено стилізований портрет Івана Федорова, ліворуч від портрета – його друкарський знак, праворуч – роки життя 1510/ 1583 та вгорі півколом стилізований напис – ІВАН ФЕДОРОВ.
Художник: Чайковський Роман
Скульптор: Чайковський Роман, Іваненко Святослав