Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 40000

 

Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена церкві, яка є втіленням кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури. Храм збудовано в стилі українського бароко в пам`ять про героїзм козаків Чернігівського полку, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році під командуванням полковника Якова Лизогуба. Церква зведена на кошти братів козаків Якова та Семена Лизогубів, освячена у 1715 році.
Роздрібна ціна, грн: 51
На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі на тлі дзеркального хрестоподібного плану Катерининської церкви – герб Лизогубів; рік карбування монети 2017 (праворуч); унизу напис – 5/ГРИВЕНЬ, ліворуч на дзеркальному тлі – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено одну з візитівок Чернігова – Катерининську церкву (вид із висоти пташиного польоту), яка зустрічає гостей міста, та розміщено: праворуч – герб міста, під яким напис ЧЕРНІГІВ, стилізовану дорогу, написи: КОЗАЦЬКА/КАТЕРИНИНСЬКА/ЦЕРКВА (унизу).
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир