Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 0 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 40000

 

Серія: Духовні скарби України
Присвячена Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка – видатному творчому колективу, який увібрав у себе найкращі традиції української культури. Слава про оперне та балетне мистецтво України давно сягнула за межі країни. Національна опера України активно та успішно інтеґрується у світовий музичний процес, про що свідчать гастролі в багатьох країнах світу, участь у найпрестижніших музичних фестивалях.
Роздрібна ціна, грн: 48
На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким написи УКРАЇНА/1867 2017 (використано тамподрук); у центрі на дзеркальному тлі – будівлю театру; унизу написи: 5/ГРИВЕНЬ; унизу праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану композицію: глядацька зала, над якою – алегорична композиція: геральдичні грифони тримають у лапах ліру як символ музичного мистецтва та написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР (угорі півколом), ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (під грифонами), 150 РОКІВ (унизу).
Художник: Фандікова Наталія
Скульптор: Демяненко Анатолій, Дем`яненко Володимир