Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
20 срібло (Ag 925) 62.2 50 пруф гладкий із заглибленим написом 4000

 

Серія: Українська спадщина
Присвячена 140-річчю від дня народження української поетеси, драматурга, громадської діячки Лесі Українки та 100-річчю написання драми `Лісова пісня`. Багатогранний талант Лесі Українки виявився в найрізноманітніших сферах літературної праці – вона була ліриком, драматургом, прозаїком, літературним критиком і публіцистом, перекладачем і фольклористом. Одним з найвизначніших драматичних творів Лесі Українки є драма-феєрія `Лісова пісня`, яка побудована на багатому волинському фольклорі, написана ритмічно гарним віршем і утверджує людську мрію, високі почуття, перемогу краси життя над бездуховністю.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ліворуч – роки життя 1871/1913 і портрет Лесі Українки, позолочене перо, над яким напис Леся/Українка, праворуч – калинову гілку, під якою рік карбування монети – 2011, унизу номінал – ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ. Елемент оздоблення – локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,000287 г).
На реверсі монети на передньому плані зображено ліричний образ Мавки з гілкою верби в руках, яка є частиною `старезного, густого, предковічного` лісу, на другому плані на дзеркальному тлі зображено Лукаша, який, притулившись до берези, грає на сопілці, під звуки якої прокидається Мавка. Унизу праворуч розміщено напис ЛІСОВА/ПІСНЯ.
Художник:  аверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій  реверс: Дем`яненко Анатолій
Скульптор: Дем`яненко Володимир, Дем`яненко Анатолій