Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 спеціальний анциркулейтед гладкий із заглибленим написом 4000
Cерія: Фауна в пам`ятках культури України
Присвячена вовку та його зображенням на пам`ятках культури певного історичного етапу розвитку суспільства – періоду Київської Русі, своєрідна культура якої не копіювала і не запозичувала чужу спадщину, а синтезувала і органічно поєднувала елементи культури сусідніх країн, племен і народів зі своїми традиціями. На території сучасної України впродовж тисячоліть проживали племена і народи, які творили культуру, передаючи її у спадок наступним поколінням і забезпечуючи цим безперервний прогресивний розвиток.
ВОВК На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис УКРАЇНА, рік карбування монети 2016 та номінал 5/ГРИВЕНЬ; у центрі позолочений фрагмент окуття ритона із рога тура з Чорної могили (Чернігів, Х ст.), на якому зображено вовків, що гризуться, праворуч – сам ритон.Елемент оздоблення: локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,0002 г.
ВОВК На реверсі монети зображено вовка (ліворуч) та фрагмент браслета з городища зі стилізованими зображеннями (Галицьке князівство, ХІІ – ХІІІ ст.), на тлі якого унизу вертикальний напис ВОВК.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Демяненко Анатолій