Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний анциркулейтед
гладкий із заглибленим написом
10000
Cерія: Народні промисли та ремесла
Присвячена професії деревообробника. Стельмаство, основне призначення якого — виготовлення коліс, саней, возів, дуг тощо, відоме в Україні з давніх-давен і було одним з найпоширеніших промислів. Монету виготовлено з використанням технології патинування.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис — НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі — стилізоване зображення двох півників, ліворуч і праворуч — продукція стельмаського ремесла — вози, ярма, колеса, сани, притика. Декоративна орнаментальна центральна частина аверсу містить написи — 10/ ГРИВЕНЬ/ 2009.
На реверсі монети зображено деревообробника, який теше з дерева деталь воза. Угорі на тлі стилізованої дошки розміщено напис СТЕЛЬМАХ, обабіч центральної композиції зображено декоративний орнамент.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Дем`яненко Володимир