Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф гладкий із заглибленим написом 5000
Cерія: Українська спадщина
Присвячена декоративно-орнаментальному мистецтву – петриківському розпису, назва якого походить від селища Петриківка (Дніпропетровщина). Це самобутнє мистецтво має давні традиції та передається від покоління до покоління. Петриківський розпис у 2013 році включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
На аверсі монети розміщено: ліворуч – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА та рік карбування монети 2016, праворуч номінал – 10 ГРИВЕНЬ, стилізовану композицію: на дзеркальному тлі – кольоровий фрагмент петриківського розпису (використано тамподрук)
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізовану композицію: художниця в обрамленні петриківського розпису, ліворуч півколом напис ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС.
Художник: Фандікова Наталія
Скульптор: Атаманчук Володимир, Демяненко Анатолій