Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф гладкий із заглибленим написом 5000
Серія: Спорт
Присвячена важливій події у світовому спортивному житті – Іграм ХХХ Олімпіади, що проходитимуть у 2012 році в місті Лондоні.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, панораму міста, на тлі якої ліворуч стилізований олімпійський факел, праворуч напис -ЛОНДОН, унизу написи: на монеті зі срібла – 10/ ГРИВЕНЬ/2012.
На реверсі монети зображено: півколом силуети представників різних видів спорту, над якими золотий статер Філіппа ІІ, який брав участь в олімпійських іграх, та написи – ІГРИ ХХХ ОЛІМПІАДИ (угорі півколом), ХХХ (унизу), ліворуч і праворуч від якого – лаврове листя. Елемент оздоблення – локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,000360 г.
Художник:  аверс: Атаманчук Володимир  реверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Дем`яненко Анатолій, Дем`яненко Володимир