Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 спеціальний анциркулейтед рифлений 5000
Серія: Флора і фауна
Присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду Журавлеподібних, уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.
На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: на монеті зі срібла – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2013, а також позначення металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 31,1, та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено дрохву та розміщено написи: ДРОХВА (угорі) та OTIS TARDA (унизу на тлі трави)
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир