Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф рифлений 8000
Cерія: Обрядові свята України
Присвячена одному із значних свят православ`я — Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.
БЛАГОВІЩЕННЯ На аверсі монети угорі зображено малий Державний Герб України та напис півколом — НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі — стилізований оклад Євангелія, ліворуч і праворуч від якого — лілеї, що асоціюються з Дівою Марією, та розміщено написи: 10, ГРИВЕНЬ, а також позначення металу та його проби — Ag 925, вага в чистоті — 31,1, рік карбування монети — 2008 (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
БЛАГОВІЩЕННЯ На реверсі монети зображено багатофігурну композицію — перший весняний хоровід, угорі — сцена Благовіщення та півколом праворуч розміщено напис: БЛАГОВІЩЕННЯ.
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Анатолій