Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф рифлений 8000
Cерія: Обрядові свята України
Присвячена одному із значних свят православ`я – Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.
БЛАГОВІЩЕННЯ На аверсі монети угорі зображено малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі – стилізований оклад Євангелія, ліворуч і праворуч від якого – лілеї, що асоціюються з Дівою Марією, та розміщено написи: 10, ГРИВЕНЬ, а також позначення металу та його проби – Ag 925, вага в чистоті – 31,1, рік карбування монети – 2008 (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
БЛАГОВІЩЕННЯ На реверсі монети зображено багатофігурну композицію – перший весняний хоровід, угорі – сцена Благовіщення та півколом праворуч розміщено напис: БЛАГОВІЩЕННЯ.
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Іваненко Святослав, Дем`яненко Анатолій