Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
10 срібло (Ag 925) 31.1 38.6 пруф гладкий із заглибленим написом 3000
Cерія: Стародавні міста України
Присвячена адміністративному та промисловому центру, одному з найчарівніших міст Поділля, розташованому на березі ріки Південний Буг, – Вінниці, яке вперше згадується під 1363 роком як фортеця.
ВІННИЦЯ На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким ліворуч – рік карбування монети – 2013, у центрі – стилізоване зображення прикраси міста – фонтана та його дзеркального відображення (голографічне), унизу – номінал – ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ.
ВІННИЦЯ На реверсі монети розміщено: угорі герб Вінниці, під яким на тлі сувою зображено стилізовану композицію: чорнильницю з пером, архітектурні споруди міста та напис ВІННИЦЯ, унизу – ПЕРША ПИСЕМНА ЗГАДКА/650/РОКІВ.
Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир, Дем`яненко Анатолій, Чайковський Роман