Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 срібло (Ag 925) 15.55 33 пруф гладкий із заглибленим написом 2000
ерія: Вищі навчальні заклади України
Присвячена Тернопільському національному економічному університету — сучасному вищому навчальному закладу, заснованому як відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства в 1966 році.
На аверсі монети розміщено: угорі — малий Державний Герб України та напис півколом УКРАЇНА; у центрі на дзеркальному тлі — логотип Тернопільського національного економічного університету з абревіатурою ТНЕУ та стрічкою (кольоровою — використано тамподрук), ліворуч рік карбування — 2016, унизу номінал — П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети розміщено зображення будівлі університету та півколом написи: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ/50 РОКІВ (угорі), ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (унизу).
Художник: Атаманчук Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир