Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, штук
5 нейзильбер 16.54 35 спеціальний анциркулейтед рифлений 40 000

 

Серія: Інші монети
Присвячена історії Луцького Хрестовоздвиженського братства – національно-релігійної громадської організації волинської православної шляхти, яка мала на меті збереження та захист православної віри на Волині і відіграла надзвичайно велику роль у суспільно-політичному житті краю першої половини XVII ст. Наприкінці XVI – на початку XVII століть братства, що виникли у Львові, Києві, Луцьку, Острозі, Вільні та інших містах, розгортали благодійну і культурно-просвітницьку діяльність – відкривали шпиталі, школи, друкарні, поширювали книги, створюючи умови для розвитку культури і науки, споруджували церкви і монастирі.
На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА (вертикально); унизу – номінал 5 ГРИВЕНЬ; на дзеркальному тлі зображено Хрестовоздвиженську братську церкву (м. Луцьк, ХVII ст.), праворуч від якої, на тлі стилізованої сторінки стародруку – рік карбування монети 2017, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено братчиків, угорі над якими – печатка братства та напис півколом: ЛУЦЬКЕ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО; унизу – напис 400 РОКІВ.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав