Керівництво

 

Керівництво і підрозділи

Наглядова рада

Колегіальний орган управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління Банку, представляє інтереси акціонерів та Банку в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів, а також здійснює захист прав вкладників, кредиторів та акціонерів Банку.

Правління

Виконавчий колегіальний орган Банку, який здійснює поточне управління Банком. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів Банку та Спостережній раді Банку, організовує виконання їх рішень.

Підрозділи та

співробітники

Команда висококваліфікованих менеджерів та фінансистів складають основу успішної діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». У 2009 році Банк отримав сертифікат із системи менеджменту якості, відповідно до стандарту ISO 9001:2008.