platezhi-ta-tarifi

 

Банк сьогодні

Історія банку

АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” налічує понад 24 років успішної діяльності на ринку банківських послуг України.

Досягнення

У банківській сфері АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” займає одну з провідних позицій у категорії “Банк з найбільшим інноваційним потенціалом” та “Банк з найбільш динамічним розвитком”.

Рейтинги

З 2007 року Банк бере участь у визначенні кредитного рейтингу по Національній рейтинговій шкалі. З серпня 2019 року по сьогоднішній день ІВІ Rating Agency підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” на рівні 5 “Відмінна надійність”*

*Фінансова установа надійна, вчасно разраховується за своїми забов’язаннями відповідно до чинного законодавства (у т.ч. вимог НБУ), має добру репутацію. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу низька, оскільки фінансова установа малочутлива для впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Членство

Банк є участником багатьох фінансових установ, платіжних систем та ассоціацій.

Фiнансовi органiзацiї:  • Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб  • ПрАТ “Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй”
Платiжнi системи:  • MasterCard International Incorporated  • Visa International Service Association  • Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)  • REUTERS  • S.W.I.F.T.  • Western Union Financial Services Inc.  • Money Gram Payment Systems, Inc.
Асоцiацiї:  • Асоцiацiя українських банкiв  • Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД)  • Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем «ЕМА»  • Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА)