platezhi-ta-tarifi

 

Банк сьогодні

Історія банку

АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” налічує понад 24 років успішної діяльності на ринку банківських послуг України.

Досягнення

У банківській сфері АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” займає одну з провідних позицій у категорії “Банк з найбільшим інноваційним потенціалом” та “Банк з найбільш динамічним розвитком”.

Рейтинги

З 2007 року Банк бере участь у визначенні кредитного рейтингу по Національній рейтинговій шкалі. З серпня 2019 року по сьогоднішній день ІВІ Rating Agency підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” на рівні 4 “Висока надійність”*

*Фінансова установа надійна, вчасно разраховується за своїми забов’язаннями відповідно до чинного законодавства (у т.ч. вимог НБУ), має добру репутацію. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу невисока, хоча і існує певна залежність від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Членство

Банк є участником багатьох фінансових установ, платіжних систем та ассоціацій.

Фiнансовi органiзацiї:  • Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб  • ПрАТ “Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй”
Платiжнi системи:  • MasterCard International Incorporated  • Visa International Service Association  • Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)  • REUTERS  • S.W.I.F.T.  • Western Union Financial Services Inc.  • Money Gram Payment Systems, Inc.
Асоцiацiї:  • Асоцiацiя українських банкiв  • Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД)  • Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем «ЕМА»  • Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА)